TÜRKÇE| ENGLISH | RUSSIAN

Departmanlarımız

Sevinç UĞURLU

Sevinç UĞURLU

Departmanlarımız

Operasyon Müdürü

Ziraat Yüksek Mühendisi

Mesul Müdürlük Belgesi
Fümigasyon Operatör Belgesi
Metil Bromür Uygulama Belgesi
Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi
Entegre Zararlı Yönetimi Bölüm Bilgilendirme Eğitimi Katılım Belgesi
HACCP
IMDG Belgesi

Fümigasyon Ekip Sorumlusu
Cihat MANKAN
(Ziraat Mühendisi)
Fümigasyon Operatör Belgesi
Metil Bromür Uygulama Belgesi
Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi
IMDG Belgesi


Pest Kontrol Sorumlusu
Şafak ÇAYLAK
(Ziraat Mühendisi)
Biyosidal Ürün Uygulayıcı Belgesi
IMDG Belgesi


İstanbul Bölge Fümigasyon Sorumlusu
Veli Hasan GÜMÜŞ
(Ziraat Mühendisi)
Fümigasyon Operatör Belgesi
Metil Bromür Uygulama Belgesi
MDG Belgesi
Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi