TÜRKÇE| ENGLISH | RUSSIAN

Departmanlarımız

Ömer ERGEN

Ömer ERGEN

Departmanlarımız

Satış Müdürü

Ziraat Mühendisi
(Bitki koruma)

  • Mesul Müdürlük Belgesi
  • Fümigasyon Operatör Belgesi
  • Metil Bromür Uygulama Belgesi